Nsr no5 red

Nasjonalt senter for Realfagsrekruttering

Vi skal bidra til økt rekruttering til MNT-utdanningene i Norge for å sikre et konkurransedyktig, bærekraftig og likestilt samfunn.

Les mer


Våre sider:

Ent3r web

ENT3R er leksehjelp i realfag og teknologi for elever på ungdomsskolen og videregående skole. Leksehjelpen finnes på 18 campus i Norge og drives av studenter som studerer realfag og teknologi. Tilbudet er gratis og for dem som bor langt unna et ENT3R campus finnes ENT3R digital.