Nsr no5 red

Nasjonalt senter for Realfagsrekruttering

Vi skal bidra til økt rekruttering til MNT-utdanningene i Norge for å sikre et konkurransedyktig, bærekraftig og likestilt samfunn.

Les mer


Våre sider:

ENT3R er leksehjelp i realfag og teknologi for elever på ungdomsskolen og videregående skole. Leksehjelpen finnes på 18 campus i Norge og drives av studenter som studerer realfag og teknologi. Tilbudet er gratis og for dem som bor langt unna et ENT3R campus finnes ENT3R digital.

Rollemodell.no består av flere hundre personer som jobber innen realfag og teknologi. Disse kan lærere invitere på skolebesøk for å fortelle om jobb og utdannelse og på den måten gjøre realfagene mer virkelighetsnære for elevene.

Velgriktig er et nettsted for ungdom som skal ta sine utdanningsvalg. Her finner du informasjon om hvilke realfag som finnes, hvilke utdanninger som krever at man har realfag fra videregående skole og informasjon om yrker innen realfag. Her finnes også mange filmer fra elever og studenter som tar realfag og filmer fra personer som jobber innen realfag og teknologi.