Om NSR

Om oss

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering skal bidra til økt rekruttering til MNT-utdanningene i Norge for å sikre et konkurransedyktig, bærekraftig og likestilt samfunn.

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering (NSR) ble opprettet av Kunnskapsdepartementet i 1998 for å koordinere og lede rekrutteringen til realfag og teknologi i Norge. Senteret er tilknyttet NTNU som en egen seksjon under Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk.

Senterets primære målsetning er å øke rekrutteringen til realfaglige og teknologiske utdanninger og yrker i Norge.

Vår hovedmålgruppe er unge som skal ta sine utdanningsvalg. Sekundære målgrupper er de som påvirker primærgruppen – foreldre og foresatte, lærere og rådgivere, organisasjoner og myndigheter.