Om NSR

Om oss

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering skal bidra til økt rekruttering til STEM-utdanningene i Norge for å sikre et konkurransedyktig, bærekraftig og likestilt samfunn.

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering (NSR) ble opprettet av Kunnskapsdepartementet i 1998 for å koordinere og lede rekrutteringen til realfag og teknologi i Norge. Senteret er tilknyttet NTNU som en egen seksjon under Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk.

Senterets primære målsetning er å øke rekrutteringen til realfaglige og teknologiske utdanninger og yrker i Norge.

Vår hovedmålgruppe er unge som skal ta sine utdanningsvalg. Sekundære målgrupper er de som påvirker primærgruppen – foreldre og foresatte, lærere og rådgivere, organisasjoner og myndigheter.

Slik jobber vi politisk

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering er partipolitisk uavhengig, og er på ingen måte knyttet til et eller flere politiske partier. Tvert imot jobber vi med å påvirke de politikere som til enhver tid kan bidra til de endringene vi ønsker å oppnå. Vårt politiske arbeid er rettet mot økt mangfold og rekruttering til realfag, og kan deles inn i tre områder:

  • Aktiv dialog med politikere både lokalt og nasjonalt
  • Arrangere og delta i debatter, seminar og foredrag
  • Ha en tydelig stemme i den offentlige debatten