STEM utdanning

STEM partner

Alle STEM-partnere administrerer sine bidrag via STEM arbeidsliv og fyller ut en årsplan om hva virksomheten ønsker å bidra med påfølgende kalenderår. ​

Hva virksomhetene bidrar med kan variere fra år til år og er helt opp til virksomheten og deres kapasitet, men vi ønsker oss selvsagt så mye aktivitet som mulig.

Alle partnere mottar årlig en virksomhetsspesifikk rapport på sine bidrag.

Forpliktelser:

Øvrig engasjement
I tillegg til forpliktelsene kan virksomhetene om ønskelig involvere seg på følgende måter: