STEM utdanning

STEM partner

Alle STEM-partnere administrerer sine bidrag via STEM arbeidsliv og fyller ut en årsplan om hva virksomheten ønsker å bidra med påfølgende kalenderår. ​

Hva virksomhetene bidrar med kan variere fra år til år og er helt opp til virksomheten og deres kapasitet, men vi ønsker oss selvsagt så mye aktivitet som mulig.

Alle partnere mottar årlig en virksomhetsspesifikk rapport på sine bidrag.

Forpliktelser:

Rollemodeller​

 • Bidrar med et valgfritt antall* rollemodeller hvert år​
 • Rollemodellene deltar på 2 skolebesøk i året ​
 • Rollemodeller med ulik bakgrunn og lokasjon er ønskelig​

*Antall kan også være 0

Bedriftsbesøk​

 • Legger til rette for et valgfritt antall* bedriftsbesøk hvert år​

*Antall kan også være 0

Utplassering​

 • Legger til rette for et valgfritt antall* plasser til arbeidsuke og/eller jobbskygge hvert år​

*Antall kan også være 0

Informasjons- og nettverksarbeid

 • Bidrar med å informere om NSR sine tiltak gjennom sine linjer, kanaler og nettverk ​
 • Samarbeid om organisk innhold til sosiale medier

Regionalt STEM-økosystem​

 • Egen intensjonsavtale mellom bedriften og UH-institusjonen i regionen kan utarbeides ​
  (Der det eksisterer regionale STEM-økosystem)​

Øvrig engasjement
I tillegg til forpliktelsene kan virksomhetene om ønskelig involvere seg på følgende måter:

Øremerket sponsing​

 • Kan om ønskelig gi støtte som øremerkes et spesielt prosjekt, arrangement eller kampanje
 • Ekstra støtte til NSRs sponsorfond for elevtransport​

Kampanjefilm​

 • 1-2 ansatte deltar i filmen​
 • Stiller sine fasiliteter til rådighet for filming​
 • Virksomheten bidrar med tilskudd på 100.000 NOK​

Arrangement​

 • Vertskap for egne arrangement ​
 • Samarbeid om arrangement
 • Bidrag inn i arrangement skolene arrangerer
 • Foredragsholder eller workshop under ENT3Rs elevkvelder​
 • Innleder i NSRs webinar ​