STEM utdanning

STEM partner

Vi har laget en digital håndbok for STEM partnere som vi håper er til nytte.

Å følge opp FNs bærekraftsmål og målene nedfelt i Paris-avtalen innebærer vesentlige omstillinger.
Teknologi, kompetanse, kapital og arbeidskraft vil bli avgjørende for å få dette til. Samtidig kan manglende
kompetanse bli en bremsekloss for den grønne omstillingen. Det er derfor viktig å være proaktiv og ha et
langsiktig perspektiv.

Deres støtte er utrolig viktig for oss. Samarbeidspartnere er avgjørende for at vi får utrettet mer
og rekruttert flere til STEM-fagene.

Les om hva det innebærer å være STEM partner her >