STEM utdanning

STEM partner

Har din virksomhet lyst til å være med og rekruttere flere til realfag og teknologi? Som STEM partner støtter du NSRs arbeid med å rekruttere til et bærekraftig, likestilt og konkurransedyktig samfunn.

Samarbeid for økt rekruttering

Vi opplever at mange bedrifter deler bekymringen for mangel på riktig kompetanse og vil bidra i arbeidet. Derfor har NSR utviklet partnerprogrammet STEM-partner, som er et fleksibelt utformet rammeverk som gir rom for å angi engasjementnivået som er riktig for hver enkelt virksomhet.

Virksomheter som samarbeider med oss om langsiktig og strategisk rekruttering får mulighet til å profilere egen virksomhet, sin egen bransje og lokalt næringsliv, og kommer tettere på fremtidens arbeidstakere. De får også mulighet til å styrke sin ESG-profil, sitt interne omdømme og bidratt til at morgendagens rekrutteringsgrunnlag har både høyere kvinneandel og kulturelt mangfold. Alle partnere mottar årlige virksomhetsspesifikke rapporter over sine bidrag.