STEM utdanning

STEM partner

Har din virksomhet lyst til å være med og rekruttere flere til realfag og teknologi? Som STEM partner støtter du NSRs arbeid med å rekruttere til et bærekraftig, likestilt og konkurransedyktig samfunn.

Samarbeid for økt rekruttering

Vi opplever at mange bedrifter deler bekymringen for mangel på riktig kompetanse og vil bidra i arbeidet. Derfor har NSR utviklet partnerprogrammet STEM-partner, som er et fleksibelt utformet rammeverk som gir rom for å angi engasjementnivået som er riktig for hver enkelt virksomhet.