Personvern og cookies

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering har som mål å behandle personopplysninger med respekt og forsiktighet, og ønsker derfor å informere om hvordan vi bruker persondata.

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes direkte til deg som person, for eksempel navn, e-postadresse og selskapsnavn. Slike opplysninger er nødvendig for at vi skal kunne betjene deg som bruker av nettsiden, og levere det du etterspør ved blant annet innsending av skjema.

Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er å identifisere deg som bruker, og bedre brukeropplevelsen med oss og våre nettsider.

Hvilke personopplysninger behandles

Administrative opplysninger som f.eks. navn, telefonnummer, e-postadresse, stillingstittel og hvilket selskap man jobber i. Opplysninger om atferd på vår nettside, som f.eks. hvilke sider man har vært innom.

Gyldige behandlingsgrunnlag:

Vi innhenter kun informasjon om deg for å sende deg relevant informasjon du selv ber om, for å oppfylle en avtale vi har med deg eller fordi vi anser at vi har en berettiget interesse som ikke overstiger inngripen i ditt personvern. Vi må for eksempel lagre din e-post for å kunne følge deg opp med ønsket nyhetsbrev i etterkant.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Behandlingen av de aktuelle personopplysningene vil da opphøre.

Oppbevaring

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.

All informasjon om deg lagres på sikre servere, i tråd med HubSpots datalagringsrutiner.

Rett til å kreve innsyn:

Du har krav på å kreve innsyn i de opplysningene vi behandler om deg. Du har rett til å få vite hvilket formål og behandlingsgrunnlag vi benytter oss av, hvilke opplysninger om deg vi behandler, mottakere eller kategorier av mottakere som personopplysningene videreformidles til, lagringslengden på personopplysningene, samt hvor opplysningene er innhentet fra.

Rett til å kreve retting og sletting:

Dersom du mener at NSR har registrert opplysninger om deg som er unøyaktig eller ufullstendig, har du rett til å kreve retting av de aktuelle personopplysningene. Du kan kreve at vi sletter personopplysninger om deg dersom opplysningene ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, du trekker tilbake ditt samtykke dersom det er samtykke som har blitt brukt som behandlingsgrunnlag, du motsetter deg behandlingen og det ikke foreligger andre overordnede legitime grunner til å fortsette behandlingen eller at opplysningene er behandlet ulovlig.

Rett til dataportabilitet:

Du har rett til å motta personopplysninger vi har lagret om deg i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Du har også rett til å kreve at vi overfører opplysninger vi har mottatt fra deg til en annen behandlingsansvarlig dersom det er teknisk mulig og behandlingen er basert på samtykke eller kontrakt.

Cookies

Vår nettside benytter informasjonskapsler (cookies). Dette er standard teknologi, og lagrer ikke informasjon som kan identifisere deg personlig gjennom dette

Hva er informasjonskapsler/cookies?

For å kunne forbedre nettsiden og vite hvordan den brukes, hentes det inn informasjon ved hjelp av informasjonskapsler. Dette er standard internett-teknologi som de aller fleste nettsteder benytter. Hensikten er at vi skal lære mer om måten du bruker innholdet vårt på, for på sikt å gi deg en bedre opplevelse når du besøker siden på nytt.

Informasjonskapselen legges i din nettlesers internminne og samler loggfiler med opplysninger om for eksempel IP-adresser, nettlesere, operativsystemer og bruk/navigasjon. Informasjonen lagres på våre servere eller hos tredjepart.

Nyere nettlesere som Chrome, Opera, Internet Explorer, Firefox og Safari aksepterer informasjonskapsler automatisk. Derfor må du aktivt velge å ikke akseptere informasjonskapser i innstillingene om du ikke ønsker dem. Merk at denne innstillingen kan føre til at mange nettsteder ikke fungerer optimalt.

Informasjonskapsler som brukes på våre nettsider

Google Analytics – informasjonskapsler som samler informasjon om hvordan besøkende bruker nettsiden. Vi benytter informasjonen for å lage rapporter og for å forbedre nettsiden. Informasjonskapslene samler kun anonym informasjon som antall besøkende, hvor de kommer fra og hvilke sider de besøker.

Facebook – funksjon for å dele via Facebook. Vi setter ikke denne informasjonskapselen selv, men informasjonen kan leses dersom du er innlogget på Facebook.

Kommentarer eller spørsmål?

Vi ønsker alltid å følge gjeldende regelverk for personvern. Om du har ytterligere spørsmål om hvilken informasjon som lagres, eller våre retningslinjer for personvern, ta kontakt:

Tlf: 73 59 81 18
kontakt@realfagsrekruttering.no