STEM utdanning

STEM partner

Om din virksomhet samarbeider med oss om langsiktig og strategisk rekruttering får dere mulighet til å profilere egen virksomhet, deres egen bransje og lokalt næringsliv, og kommer tettere på fremtidens arbeidstakere. Gjennom å synliggjøre hvordan STEM-fagene brukes i praksis og verdien de gir til samfunnet, inspirerer dere også flere unge til å velge teknologi- og realfag, og bidrar til å øke rekrutteringsgrunnlaget fremover.

Som partner får dere også mulighet til å styrke arbeid med samfunnsansvar og ESG-profil, deres interne omdømme og bidratt til at morgendagens arbeidstakere innenfor STEM-feltet består av flere kvinner og generelt er mer mangfoldig.

Vi anbefaler alle våre partnere å innlemme arbeidet i egne strategier knyttet til ESG og samfunnsansvar, profilering og omdømmebygging, og rekruttering og intern kulturbygging. Partnerprogrammet bidrar også til mer tilrettelegging for kontakt med skolene ved at det er utarbeidet kommunikasjonsløp, kursing, veiledninger og maler i forbindelse med aktivitetene i plattformen.