STEM utdanning

STEM partner

Samfunnsansvar

Mulighet til å styrke virksomhetens ESG-profil ved å*:

 • Styrke synlighet av karriereveier for teknologi- og realfagskompetanse
 • Bidra til større mangfold i teknologi- og realfaglige yrker​
 • Bidra til gratis leksehjelp i realfag for ungdom​

*Som medlem mottar bedriften virksomhetsspesifikke rapporter

Rekruttering

Gjennom deltakelse i våre tiltak får virksomheten:​

 • Styrket kontakt og relasjon til ungdom.
 • Kommunisert spesifikk og sektoriell karriereinformasjon til unge mennesker og deres påvirkere.
 • Utført en langsiktig investering for å sikre kompetanse som er avgjørende for virksomheten fremover.
 • Bidratt til at morgendagens rekrutteringsgrunnlag har både høyere kvinnenandel og kulturelt mangfold.​
 • Styrket rekruttering lokalt.​

Omdømme og profilering

Internt omdømme

 • Skape internt engasjement og kulturbygging gjennom aktiviteter basert på
 • Virksomhens samfunnsansvar.​
 • Utvikle dine ansattes kommunikasjonsferdigheter og erfaring.​
 • Behold dyktige ansatte ved å tilby en styrket verdi på arbeidsplassen.

Profilering:

 • Styrk virksomhetens profil i lokalsamfunnet, samtidig som du utvider regional og nasjonal tilstedeværelse​
 • Benytt STEM partner-merke​
 • Delta i kåringen «Årets STEM-bedrift»​
 • Profilering i våre kampanjer​
 • Eksponering gjennom våre kanaler, tiltak og arenaer​
 • Positiv medieomtale i forbindelse med gjennomføring av våre aktiviteter.​

Nettverk og samarbeid

Medlemskap i regionalt og nasjonalt STEM-økosystem*​:

 • Økosystemet er sektorovergripende og legger til rette for samarbeid mellom skole, UH-sektoren, næringsliv, og andre relevante aktører.​

*Under utvikling

STEM-arbeidsliv – portal for samarbeid mellom skole og arbeidsliv:

 • Som medlem har du tilgang til en portal som enkelt setter din virksomhet i kontakt med ungdomsskoler og videregående skoler fra hele landet.
 • Her finner du også veiledere, maler og verktøy for å kommunisere godt med unge.​