Bærekraft2 VR

Om oss

Rapport og planer er Nasjonalt senter for realfagsrekruttering sin årlige rapport til Kunnskapsdepartementet. Her rapporterer vi status rekruttering til realfag, vi gir en analyse av kompetansebehov og fremtidens arbeidsmarked, og vi beskriver senterets prosjektstatus og resultater.