Nsr no1 red

Tiltak og prosjekter

Vi har flere tiltak som er utviklet for bruk i og av skolen. Tiltakene skal informere om mulighetene som finnes innen realfag og teknologi, og inspirere og motivere til fagene.

NSR legger tilrette for at elever i grunnskole og videregående skole skal få mer kunnskap innenfor realfag og teknologi. Kunnskap øker elevenes valgkompetanse, og gjør dem i stand til å ta bedre utdanningsvalg både for seg selv og for samfunnet.

Alle tiltak i regi av NSR baserer seg på nasjonal og internasjonal forskning om hva som må til for at flere skal velge utdanning innenfor realfag og teknologi. Tiltakene tar også hensyn til læreplaner og kompetansemål og kan inngå som en deg av undervisningen både i grunnskolen og i videregående skole.

ENT3R er leksehjelp i realfag som skal gi elevene økt mestringsfølelse og lyst til å studere realfag og teknologi.

ENT3R er gratis hjelp til lekser i realfag for elever i ungdomsskolen og på videregående skole. Studenter er mentorer og hjelper elevene med lekser på campus der de studerer. ENT3R finnes på 18 studiesteder i Norge.

Se ent3r.no