Nsr no1 red

Våre tiltak

Vi har flere tiltak som er utviklet for bruk i skolen. Tiltakene skal informere om mulighetene som finnes innen realfag og teknologi, og inspirere og motivere til fagene.

NSR legger tilrette for at elever i grunnskole og videregående skole skal få mer kunnskap innenfor realfag og teknologi. Kunnskap øker elevenes valgkompetanse, og gjør dem i stand til å ta bedre utdanningsvalg både for seg selv og for samfunnet.

Alle tiltak i regi av NSR baserer seg på nasjonal og internasjonal forskning om hva som må til for at flere skal velge utdanning innenfor realfag og teknologi. Tiltakene tar også hensyn til læreplaner og kompetansemål og kan inngå som en deg av undervisningen både i grunnskolen og i videregående skole.

ENT3R

ENT3R er leksehjelp i realfag som skal gi elevene økt mestringsfølelse og lyst til å studere realfag og teknologi.

ENT3R er gratis hjelp til lekser i realfag for elever i ungdomsskolen og på videregående skole. Studenter er mentorer og hjelper elevene med lekser på campus der de studerer. ENT3R finnes på 18 studiesteder i Norge.

Se ent3r.no


Girls Day in Tech

På Girls Day in Tech inviterer vi jenter som tar t-matte på videregående skole til å møte teknologibedrifter for lære om hva de gjør og hva de jobber med. Jentene får møte kvinnelige rollemodeller, prøve seg på koding og praktiske oppgaver som viser eksempler på hvordan man bruker realfag og teknologi i arbeidslivet.

Girls Day in Tech er et samarbeidsprosjekt med Microsoft.

Se film om GDIT her >

Rollemodell

rollemodell.no kan lærere og rådgivere invitere rollemodeller til skolebesøk.

Rollemodellbesøk er et tilbud til elever på ungdomsskolen og videregående skole. Før elevene tar valg om linje eller fag i videregående skole får de vite mer om hvorfor det er lurt å lære matematikk og realfag og om hvordan disse fagene brukes i jobb.

Se rollemodell.no

Undervisningsopplegg for utdanningsvalgfaget

NSR har utviklet et 4-timers undervisningsopplegg for faget Utdanningsvalg her>

Velgriktig

Gjennom velgriktig.no får elevene hjelp til å finne ut hva realfag er og hvilke utdanninger som krever at man har realfag fra videregående skole.

Her finner du Utdanningstesten som presenterer noen yrker som kan passe for eleven basert på personlighet, foretrukket læringsstil, faglige og personlige interesser.

Her ligger også Foreldrehefter som vi har utviklet med informasjon om realfag på videregående og i høyere utdanning. Disse finnes her>

Se velgriktig.no