STEM utdanning

STEM partner

Våre STEM partnere betaler en årlig kontingent. Små virksomheter med under 50 ansatte tas opp på særskilt grunnlag og fritas medlemskontingenten.

Gjeldende medlemskontingent er:

  • Stor bedrift (fler enn 500 ansatte): NOK 50 000,- per kalenderår
  • Mellomstor bedrift (under 500 ansatte): NOK 25 000,- per kalenderår
  • Mindre bedrift (under 50 ansatte): fritas medlemskontingent

Kontingenten finansierer deler av NSR sine tiltak. Det inkluderer 5 ENT3R leksehjelp-plasser per virksomhet, sponsorfond til elevtransport i forbindelse med gjennomføring av tiltak og aktuelle arrangementer, tiltak og kampanjer.

Kun virksomheter kan være medlem.​ Alle partnere utpeker en kontaktperson for sin virksomhet.​ Medlemskapet løper for ett kalenderår av gangen, og fornyes automatisk.​

Medlemskapet kan sies opp skriftlig innen 31. oktober med virkning for påfølgende kalenderår.