STEM utdanning

STEM partner

Partnerskapet organiseres med en årlig medlemskontingent pålydende 50.000 NOK per kalenderår. ​

Hver kontingent bidrar til å finansiere:​

  • 5 ENT3R leksehjelp-plasser ​
  • sponsorfond til elevtransport – i forbindelse med tiltak ​
  • aktuelle arrangementer, tiltak og kampanjer​

*Start-ups fritas medlemskontingenten

Kun virksomheter kan være medlem.​ Alle partnere utpeker en kontaktperson for sin virksomhet.​ Medlemskapet løper for ett kalenderår av gangen, og fornyes automatisk.​

Medlemskapet kan sies opp skriftlig innen 31. oktober med virkning for påfølgende kalenderår.