Si hei til STEM arbeidsliv!

Vår nye plattform er ikke bare enda et nytt tiltak. Med lærernes og rådgivernes perspektiv i fokus, har vi utviklet STEM-arbeidsliv – en nasjonal plattform for samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Vi har stor tro på at dette blir veldig bra, og gleder oss til dere tar den i bruk!

Stemarbeidsliv lite

Hva er STEM arbeidsliv?
STEM-arbeidsliv er en nasjonal plattform for samarbeid mellom skole og arbeidsliv innenfor STEM-fagene (Science – Technology – Engineering – Mathematics). Plattformen driftes av Nasjonalt senter for realfagsrekruttering (NSR) og er en teknisk løsning som er kostnadsfri for alle ungdomsskoler og videregående skoler.  

Formålet med nettløsningen er å gi dere lærere og rådgivere et verktøy der dere enkelt finner relevante STEM -aktiviteter både lokalt og nasjonalt, og raskt kan gjøre avtaler med våre registrerte partnerbedrifter fra et bredt spekter av ulike bransjer.  

I STEM arbeidsliv finner du:

 • rollemodeller som studerer eller arbeider innen STEM
 • mulighet for å booke bedriftsbesøk
 • utplasseringsplasser som PRYO-uke og jobbskygging
 • mulighet for å booke campusbesøk ved universitet eller høgskole
 • oversikt over STEM-arrangementer lokalt og nasjonalt
 • informasjon om yrker, studier og utdanningskrav
 • Inspirasjonsfilmer om «hva du kan bli med realfag»

 Her kan du for eksempel booke inn tiltak med virksomheter som passer tematikken dere jobber med i ulike fag for å synliggjøre relevansen. Ellers er det tverrfaglige temaet «Bærekraftig utvikling» gjennomgående i alle våre tiltak. På ungdomsskolen vil tiltakene også passe godt inn i faget "utdanningsvalg».  

Hvorfor gjør vi dette?
NSR har et nasjonalt mandat fra Kunnskapsdepartmentet om å lede og koordinere rekrutteringen til STEM-fag i Norge. Vi har god forskningsbasert kunnskap om hva som skal til for å inspirere flere unge til å velge STEM-utdanning, og har utviklet konkrete tiltak som skolene kan ta i bruk for å fremme kunnskap om realfag og teknologi, og som inspirerer elevene til å velge realfag.

Likevel er det for få som velger å fordype seg i STEM-fagene. Derfor er vi helt avhengige av å jobbe langsiktig sammen med dere i skolen og aktører i arbeidslivet for å kunne gjøre mer av det vi vet påvirker mestringen og motivasjonen til de unge.   

Våren 2022 gjennomførte vi et godt stykke innsiktsarbeid om bruk av tiltak for samarbeid med arbeidslivet i skolen og hva som skal til for at bedrifter vil bidra i arbeidet. Arbeidet bestod i både fokusgrupper og survey til realfagslærere, rådgivere, og skoleledere i ungdomsskolen og videregående opplæring nasjonalt, samt en interessentundersøkelse rettet til et utvalg bedrifter. Vi har siden den gang jobbet for å bryte ned barrierer for bruk av tiltak og møte behov i skolen. Vi har også jobbet med å tilrettelegge for ønsker fra virksomheter, slik at det blir enklere for dem å bidra. Basert på denne innsikten har vi utviklet STEM arbeidsliv og tilrettelagt for at det skal være mindre krevende å benytte seg av tiltak som inspirerer flere unge til å fordype seg i realfagene.  

Hva leverer plattformen?
STEM arbeidsliv er utviklet som en solid og bærekraftig plattform og vil levere:

 • en teknisk løsning for effektiv kommunikasjon med arbeidslivet.
 • en pool av virksomheter fra et bredt spekter av ulike bransjer over hele landet som enkelt kan bookes til ulike tiltak.
 • kursing og veiledninger til bedriftene for å sikre tiltak av god kvalitet.
 • mulighet for digital gjennomføring av noen av tiltakene i porteføljen.
 • en tilskuddsordning for elevtransport, der skolene ved behov kan søke tilskudd i forbindelse med gjennomføring av tiltak
 • støttedokumentasjon til lærere og rådgivere om hvordan tiltakene kan tas i bruk og innlemmes i kompetansemålene

Vi jobber også videre med å inkludere tiltak fra andre aktører i plattformen. Ved å samle STEM-tiltak i en felles plattform gjør vi det enklere for dere å navigere mellom tiltak.  

Når kan du ta den i bruk?
STEM arbeidsliv åpner25. august, men vi vil fortsette med å jobbe opp dette som en fullverdig plattform over hele landet gjennom høsten 23 og våren 24. Målsettingen for 2023 er aktiviteter i alle fylker, men det vil ta tid å bygge opp plattformen over hele landet.

Vi har startet med å rekruttere bedrifter, og jobber parallelt med å rekruttere virksomheter regionalt og nasjonalt. Vi kommer til å vektlegge store aktører som er representert flere steder i landet, og hjørnestensbedrifter i aktuelle regioner  

Finner du ingen samarbeidsbedrifter eller rollemodeller i nærheten av din skole?
Om det ikke er etablert partnere i umiddelbar nærhet til din skole enda, anbefaler vi deg likevel å registrere deg i stemarbeidsliv.no allerede nå. Vi vil prioritere å få på plass samarbeidspartnere der vi har registrerte lærere eller rådgivere først, og du kan også få en sneak peak på tiltakene ved å booke en rollemodell til et digitalt skolebesøk mens du venter.

Spre ordet og fortell gjerne om plattformen til virksomheter i ditt nærområde, slik får vi raskere i gang aktivitet der du bor.

STE Marbeidsliv positiv 1