Hvordan lykkes vi med et realfagsløft?

Det er stor mangel på kompetanse innenfor teknologi- og realfagene. Norge risikerer å bli stående uten samfunnskritisk kompetanse. Vi inviterer derfor til temamøte om rekruttering til realfag: "Hvordan kan vi jobbe sammen for et felles realfagsløft?"

Side 5

Til panelsamtalen har vi invitert representanter fra ulike sektorer for å finne svaret, forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel kommer også.

15.00-15.30 Status realfag

  • Velkommen v/ ordstyrer Elisabeth Palmgren, Atea
  • Fersk undersøkelse “STEM status: kunnskap, kjennskap og holdninger til realfag” v/ Guro Rørvik, Nasjonalt senter for realfagsrekruttering
  • Tall/analyse om rekruttering til teknologi og realfagene v/ Merethe Anker-Nilssen, HK-direktoratet
  • Hvordan kan arbeidslivet bidra i rekrutteringsarbeidet? v/Kristin Rotevatn Nyberg, twoday

15.30-16.15 Panelsamtale: Hvordan jobber vi (sammen) for et realfagsløft?

Disse deltar i panelet:

  • Oddmund Hoel, forsknings- og høyere utdanningsminister
  • Ingrid R. Andersen, avdelingsleder realfag, Stovner vgs
  • Elin Glad, STEM økosystem UiT
  • Tor Grande, konstituert rektor NTNU

STEM for fremtiden

STEM for fremtiden er et samarbeid mellom Abelia, Fellesforbundet, IKT Norge, Nasjonalt senter for realfagsrekruttering, NITO og Tekna. Vi krever en politisk satsing på rekruttering til teknologi- og realfagene på alle utdanningsnivåer, så Norge kan løse kompetansekrisen arbeidslivet står i, og være rustet for den omstillinga vi må gjennom til et bærekraftig, lavutslippssamfunn. Teknologer og realister er avgjørende i dette skiftet.

Foredragsholdere og paneldeltagere:

Oddmund Hoel, Forsknings- og høyere utdanningsminister

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel har ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk knyttet til forskning og høyere utdanning, fagskole, utdanningsstøtte og andre kompetansepolitiske saker.

Tor Grande, Konstituert rektor, NTNU
Daglig leder for både den faglige og administrative virksomheten ved NTNU. I perioden 2021 til desember 2023 var han prorektor for forskning og formidling. Han var tidligere prodekan for forskning ved Fakultet for Naturvitenskap og instututtleder ved Institutt for materialteknologi. Han har vært professor i materialkjemi/vitenskap ved institutt for material-teknologi siden 1997 og var førsteamanuensis ved institutt for uorganisk kjemi 1994-1997 (NTH/NTNU).

Elisabeth Palmgren, Leder skole, Atea
Elisabeth Palmgren leder skolesatsingen til Atea og jobber aktivt med strategisk og skolefaglig rådgivning av fylkeskommuner og kommuner. Hun har 18 års erfaring som rektor og skoleleder på ulike skoler i Oslo. Hun er utdannet pedagog, har en master i ledelse og videreutdanning innenfor veiledning og kommunikasjon og systemledelse for skoleeiere. Avdelingen hun leder bistår skolesektoren i utvikling av strategier for læring med teknologi som verktøy. Elisabeth og hennes avdeling gir støtte og rådgivning innenfor områder som lisenser, personvern, klientbehandling, audiovisuelt utstyr (AV), samt kompetanseutvikling for ledere, lærere og IKT-drift.

Merethe Anker-Nilssen, Seniorrådgiver, Avd. for utredning, evaluering og forskning, HK-direktoratet
Merethe er seniorrådgiver i Avdeling for utredning, evaluering og forskning i HK-dir der hun jobber med en bred portefølje av temaer, men med vekt på høyere utdanning og kompetansebehov. Tidligere har hun blant annet jobbet i Utdanningsdirektoratet hvor hun en periode hadde ansvar for evaluering av realfagsstrategien «Tett på realfag». Merethe er utdannet lektor med matematikk og fysikk som fag, og har bred bakgrunn fra både næringslivet og det offentlige.

Kristin Rotevatn Nyberg, CEO, twoday
Kristin er administrerende direktør i twoday, et nytt nordisk konsulentselskap med 2800 ansatte i hele Norden. Kristin er teknolog, har jobbet med IT og utvikling i hele sin karriere, og de siste årene har hun bygget opp flere lønnsomme virksomheter. Kristin brenner for teknologi og samfunnsansvar, og mener at teknologer må bruke kompetansen sin til å bringe verden videre.

Ingrid Rolland Andersen, Avdelingsleder realfag, Stovner videregående skole
Ingrid har siden 2018 jobbet i videregående skole, først gjennom utviklingsprogrammet Teach First, og deretter som lærer og leder. Ingrid er opptatt av å legge til rette for at alle elever kan mestre realfag i skolen, og er engasjert i hvordan skolen som organisasjon kan kompensere for elevers ulike faglige forutsetninger og utjevne sosiale forskjeller.

Elin Glad, prosjektleder STEM økosystem UiT
Elin Glad er prosjektleder for pilotprosjektet STEM økosystem UiT, et samarbeid mellom Nasjonalt senter for realfagsrekruttering og UiT Norges arktiske universitet. Hun brenner for samhandling og kunnskapsutveksling for å styrke realfagskapitalen og skape realfagsglede hos barn og unge. Elin har jobbet med studentrekruttering og kommunikasjon i over 10 år, både i Norge og i Storbritannia, og har tidligere ledet prosjektet Mer mangfold og bedre kjønnsbalanse i helsefagene.

Guro Rørvik, leder Nasjonalt senter for realfagsrekruttering
Guro har lang erfaring fra Nasjonalt senter for realfagsrekruttering, og har de siste tre årene vært leder ved sentret. Hun er opptatt av samarbeid mellom skole, uh-sektor og arbeidsliv, og har stor tro på potensialet som ligger i bedre koordinering av aktører og systematisk bruk av rekrutteringsfremmende aktiviteter. Guro har bakgrunn fra samfunnsfagene og videreutdanning i organisasjons- og ledelsesfag.

Paneldeltagerene