Velgriktig har blitt Stemutdanning.no

Velgriktig er relansert i ny drakt og med nytt navn - stemutdanning.no

STE Mutdanning3


I 2022 gjorde vi en navneendring og rebranding av velgriktig. Vi opplevde uheldige reaksjoner på navnet - som var ment som «velg det riktige for deg», men som noen ganger ble oppfattet som «realfag er det eneste riktige». Etter en lengre tankeprosess rundt dette valgte vi å gi tiltaket navnet «STEM utdanning» og nettsiden heter nå stemutdanning.no. «Utdanning.no» er godt kjent hos målgruppen og svært mye brukt. STEM utdanning skal kunne benyttes på samme måte, men med sin spesialitet innen STEM fagene.

Hvorfor STEM utdanning

Stemutdanning.no er et nettsted som skal informere om realfag, hvilke utdanninger som krever realfag fra videregående skole og hva man kan studere, og jobbe med, dersom man velger realfag. Vi opplever altfor ofte at elevene ikke vet at noen utdanninger krever realfag fra videregående skole og de vet heller ikke hvilke muligheter som finnes dersom man velger realfag. Nettsiden gjør informasjon om dette tilgjengelig for alle, både elever, lærere, rådgivere og foreldre. Det er mye å sette seg inn i når elevene skal ta sine utdanningsvalg og det er viktig for oss at det finnes oppdatert og nøytral informasjon lett tilgjengelig.

Målgruppen

Da vi lanserte ny nettside gjorde vi en inndeling i «Elever» og «Lærere, rådgivere og foreldre». Primærmålgruppen er de unge som skal velge utdanning, men alle som står ungdommene nært har stor påvirkningskraft og er primære samtalepartnere så det er viktig at disse har innsikt i dette tema.

Innholdet er tilpasset de ulike målgruppene. Elevene finner informasjon om realfag på videregående skole, tips til veien videre hvis man har tanker om hva man ønsker å jobbe med, de kan lese om kravkoder, ta Utdanningstesten og se en oversikt over yrker innen STEM. Den voksne målgruppen finner også en lenke til Utdanningstesten, og de kan finne informasjon om ENT3R, leksehjelp i realfagene.

X-faktor
Som en hub og en landingsside for kampanjeaktivitetene vi gjør mot ungdom, bruker vi kommunikasjonskonseptet «X-faktor». Tanken er at «tar du en utdanning innen STEM, har du en kompetanse som vil være en x-faktor og en fordel når du skal ut i arbeidslivet». Noe av hensikten her er nettopp å fremheve at realfagskompetanse er svært verdifullt og etterspurt i arbeidslivet – som et svar til mange elever som tenker at «matte får jeg aldri bruk for». I klasserommet er det ikke alltid så lett å se den direkte nytten av alle tema innen realfag, gjennom innholdet på «X-faktor» vil vi vise frem denne. Vi vil vise hvorfor realfaglig kunnskap er relevant når man skal produsere is og finne frem til nye smaker, eller at realfag er helt avgjørende når man utvikler grønnere energikilder, eller teknologi for helsevesenet. Vi vil vise frem at realfagene er til stor nytte i mange bransjer og at det gir en unik kompetanse og konkurransefordel når man skal ut i jobb. Ikke minst vil STEM-kompetanse være viktig for å løse de store samfunnsproblemene vi står ovenfor.