Velkommen til leksehjelp hos ENT3R

Etter halvannet år med pandemi og digitale ENT3R-timer, er det med stor entusiasme og glede at vi nå åpner for at ungdom fra hele landet igjen kan komme på campus for å få hjelp med realfagsleksene sine.

ENT3 R


Tilbudet med digitale ENT3R-timer for de som bor langt unna et ENT3R-sted fortsetter som før. Og – som tidligere – tilbudet er gratis for elevene.

Sjekk ent3r.no for påmelding.

Tiden etter mars 2020 har vært utfordrende for de fleste av oss, så også for ENT3R. Dyktige prosjektledere og mentorer viste imidlertid stor fleksibilitet og omstillingsevne, og våre ENT3R-prosjekter byttet ganske raskt til digitale ENT3R-timer. Denne ordningen har fungert fint, og har hjulpet mange unge til bedre forståelse av matematikk og realfag i en tid med isolasjon og hjemmeskole. Vi ser likevel frem til at de lokale ENT3R-prosjektene nå åpner opp, slik at ungdommene kan få møte mentorene sine i et mer stimulerende læringsmiljø på campus.


Ent3r 3

ENT3R har de siste 10 årene vokst seg stadig større som et kostnadsfritt tilbud om realfaglig leksehjelp til elever i ungdomsskole og videregående skole over hele landet. Dyktige studenter som til daglig studerer realfag og teknologi ved universiteter og høgskoler bidrar med kunnskap, tålmodighet og forståelse når ungdom trenger hjelp med realfagene. Tilbudet finansieres fra Kunnskapsdepartementet via Nasjonalt senter for realfagsrekruttering – som er prosjekteiere i ordningen.

Hvert år benytter ENT3R spørreundersøkelser til å måle kvaliteten på ordningen, og hvert år svarer elevene at de trives og har stort faglig utbytte av å delta. 92 prosent av elevene sier at de er fornøyde eller svært fornøyde med ENT3R, og 73 prosent sier at de har fått bedre selvtillit i matematikk og realfag. Av elevene fra 10. klasse svarer 39 prosent at de vil velge T-matte på videregående, og 27 prosent at de ikke har bestemt seg ennå. 70 prosent av elevene svarer at de har fått økt kunnskap om studiemuligheter innen realfag, og 53 prosent av elevene sier at ENT3R har inspirert dem til videre studier innen realfag og teknologi.

De siste årene har det vært flere jenter enn gutter som deltar på ENT3R, og i 2019 var det 68 prosent jenter som deltok. Dette gjør ENT3R til en god arena for rekruttering av jenter til realfaglige utdanninger. Samtidig svarer mer enn halvparten av ENT3R-elevene at deres foresatte ikke har utdanning innen realfag og teknologi. Dette gir dem stort potensiale for å bygge realfagskapital, i tillegg til at de kanskje har et større behov for leksehjelp i realfag utenfor hjemmet. Mentorene er dessuten gode rollemodeller, og hele 93 prosent av elevene sier at de er fornøyd/svært fornøyd med mentorene sine.

Er du lærer og ønsker å tilby ENT3R til elevene dine? Eller kjenner du noen som kan trenge litt hjelp og motivasjon til matteleksene? Sjekk ent3r.no her >