Samarbeidspartnere nsr no

Om oss

Microsoft
Microsoft er fast samarbeidspartner for Girls Day in Tech og var med da vi gjennomførte våre første piloter i Oslo og Tromsø.

Equinor
Equinor er samarbeidspartner og bidrar med rollemodeller som besøker skoleklasser og forteller om jobbene sine innen realfag og teknologi. Equinors realfagssatsing er en del av Morgendagens Helter som skal gi unge lyst til å lære, og at oppdage matematikk, naturvitenskap og teknologi er grunnlaget for å løse mange av de oppgavene samfunnet står overfor.

Sopra Steria
NSR har samarbeidsavtale med Sopra Steria som bidrar med rollemodeller som drar ut på skolebesøk og forteller elever om utdanning og jobb innen realfag og teknologi. Sopra Steria er et konsulentselskap som er opptatt av at vi trenger mer kompetanse innen teknologi og ønsker å bidra til rekruttering innen disse fagene. Rollemodellene fra Sopra Steria forteller fra sin egen jobbhverdag og viser mulighetene som finnes når unge velger realfaglige utdanninger.

Dfind
Dette er ein ny samarbeidspartnar i 2021. Dfind er eit konsulent- og rådgjevingsselskap innan teknologi som jobber med å auke kvinneandelen og mangfaldet, ikkje bare i eiga bedrift, men i bransjen generelt. Dfind er samarbeidspartnar for GDIT og vil etter kvart bli involvert i andre prosjekt

Bekk
Bidreg med rollemodellar til rollemodell.no

Cisco
Samarbeidspartnar for både Velgriktig og GDIT. Cisco er svært engasjerte i rekruttering
til realfag og teknologi og ser på rekrutteringog kompetansemangel som den største trugselen for vidare forretningsutvikling.

NHO
Vi har samarbeidet med NHO i mange år, da arbeidslivet er en viktig interessent for oss. Vi har samarbeidet med flere aRrangement for ENT3R og nå gjennomfører vi Jenter og teknologi-turneen sammen. Her stiller både rollemodeller og mentorer fra ENT3R.

NITO
NSR har over flere år hatt et godt samarbeid med NITO som også er opptatt av å rekruttere flere unge til å velge realfag og teknologi. NITO er med på Jenter og teknologi-turneen som vi arrangerer sammen med NHO.

Tekna
Tekna har vi også samarbeidet med i flere år, blant annet gjennom EN3TR og rollemodell. Tekna oppfordrer sine medlemmer til å bli rollemodeller som kan besøke skoleelever for å inspirere flere til å utdanne seg innen realfag og teknologi. Tekna støtter også ENT3R flere steder i landet.

IKT Norge
Samarbeidspartnar for Girl Tech Fest og «STEM for framtida».

NAROM
I 2019 signerte vi samarbeidsavtale med NAROM. Med utgangspunkt i en felles intensjon for å styrke rekrutteringen til realfag og teknologi, ser vi mange sammenfallende interesser og mulige synergier. Romrelatert virksomhet er et perfekt utgangspunkt for tverrfaglig realfagstrening, og oppgaver der teori og praksis knyttes sammen.