Webinar rekr til realfag

Webinarserie

Rekruttering til realfag

Nytt webinar fredag 29.okt - Opinion presenterer "UNG2022" Rykende fersk informasjon om dagens unge - meld deg på!

NSR gjennomfører en webinarserie om nettopp - rekruttering til realfag. Webinarene har ulike tema - alle knyttet til kunnskapen vi trenger for å jobbe mest mulig optimalt når vi rekrutterer til realfag.

Kommunikasjon mot den unge målgruppen som skal ta sine utdanningsvalg er ikke bare enkelt. Vi som har ansvaret for kommunikasjonsaktivitetene er ofte mange år eldre, og vet ikke helt hva som foregår i de unge hodene. Målgruppen er derfor et sentralt tema. Vi trenger å vite hva de unge er opptatte av, hva de bekymrer seg for og hva som er viktig for dem.

Videre er innhold og virkemidler naturlige tema.Hvordan skal vi nå ut med innhold som treffer den unge målgruppen? Innhold som får de til å reflektere over komplekse problemstillinger og valg de må ta?

Hvor når vi dem? I hvilke kanaler er det mest sannsynlig at vi kan få oppmerksomheten deres? Dette endrer seg hele tiden, ikke minst variere det også fra person til person. Noen kan lytte til innhold av denne arten på YouTube eller Instagram, mens andre kun vil underholdes der og vi er kanskje avhengig av å gå via foreldre og middagspraten for å nå frem. Dette er også tema vi tar opp med jevne mellomrom i webinarserien.

Dato for førskommende webinar er fredag 29.okt. Opinion presenterer "Ung i dag 2022"
Påmeldingsfrist torsdag 28.okt kl 10.
Les mer her >Opinion presenterer deres helt nye UNG2022 rapport. Rapporten inneholder oppdatert og rykende fersk innsikt om alt som er verdt å vite om de unge i dag.

Koronapandemien har snudd opp ned på tilværelsen.
UNG2022 hjelper oss å forstå hvordan de unge er blitt påvirket og hvilke konsekvenser det har fått for måten de lever livene sine på. Hvordan de nå ser på fremtiden nå?

Meld deg på her >

Sentrale spørsmål i UNG2022 er: Hva er de opptatt av og hva engasjerer dem? Hva er de store ungdomstrendene? Hvordan forstå deres digitale liv og nå dem med riktig innhold på riktig plattform?

På dette webinaret vil vi:

  • Se nærmere på hvordan koronapandemien har påvirket livene til de unge.
  • Se nærmere på hva de unge er opptatt av og hva som engasjerer dem.
  • Belyse hva som er nytt og hvilke endringer vi ser fra tidligere år.
  • Illustrere ungdomstrendene som vil være med å forme de unges liv i årene fremover.
  • Ta dere med på en reise inn i de unges digitale verden og gi en forståelse av hvordan de lever de digitale livene sine og hvordan de bruker de ulike digitale plattformene.

Velkommen til webinar!

Tid

Fredag 29.oktober kl 10.00-11.00

Sted

Teams

For hvem

Alle som jobber med, eller interesserer seg for rekruttering til realfag

Kontakt