Webinar rekr til realfag

Webinarserie

Rekruttering til realfag

NSR skal gjennomføre en webinarserie om nettopp - rekruttering til realfag. Webinarene vi ha ulike tema - alle knyttet til kunnskapen vi trenger for å jobbe mest mulig optimalt når vi rekrutterer til realfag.

Kommunikasjon mot den unge målgruppen som skal ta sine utdanningsvalg er ikke bare enkelt. Vi som har ansvaret for kommunikasjonsaktivitetene er ofte mange år eldre, og vet ikke helt hva som foregår i de unge hodene. Det var derfor vi startet webinarserien med målgruppen som tema. Opinion fortalte oss om hva de unge er opptatte av, hva de bekymrer seg for og hva som er viktig for dem.

Det neste naturlige tema blir da innhold og virkemidler. Hvordan skal vi nå ut med innhold som treffer den unge målgruppen? Innhold som får de til å reflektere over komplekse problemstillinger og valg de må ta?
Du trenger ikke å ha deltatt på det forrige webinaret for å delta på dette.

Dato for andre webinar er 20.november 2020. Om historiefortelling og virkemidler.

Påmeldingsfrist torsdag 19.nov kl 10.
Se mer her >


På forrige webinar presenterte Opinion rapporten "UNG 2021". Når vi kjenner ungdommene litt bedre - hvordan skal vi bruke dette til å nå gjennom med vårt budskap? Hva skal vi si, og på hvilken måte?

Skissert program:
12.00 - 12.10: Hei og velkommen
12.10 - 12.25: Velgriktig - kampanjer og kommunikasjon
12.25 - 12.30: Spørsmål?
12.30 - 12.50: UiB - kommunikasjonsarbeid og posisjonering v/Jørgen Thune Johnsen
12.50 - 12.55: Spørsmål?
12.55 - 13.25: Nyskapende historiefortelling v/Gisle Gjevestad Agledahl
13.25 - 13.30: Avslutning


For å snakke om historiefortelling og virkemidler har vi invitert Gisle Gjevestad Agledahl, journalist og programleder, kjent fra blant annet NRK-serien "Innafor". Gisle er en tydelig stemme i samfunnsdebatten og har deltatt i aktuelle dokumentarer både foran og bak kamera. Talentet hans for nyskapende historiefortelling i sosiale medier har ført til prosjekter som utfordrer og flytter grenser, både i innhold og form. I innlegget deler han hemmeligheter og erfaringer fra noen av NRKs største suksesser for unge - Skam, F-ordet med Ulrikke Falch, Innafor og P3 Morgen.

Et nærliggende tema for mange handler om posisjonering av eget universitet eller høgskole. Hva skal til for at en student flytter langt hjemmefra for å velge et studiested fremfor et annet? Hvordan kan strategisk kommunikasjon bidra til å skille et universitet fra et annet? Jørgen Thune Johnsen er rådgiver i kommunikasjonsavdelingen ved Universitetet i Bergen og leder universitetets arbeid med dette. Han vil fortelle om hvordan de jobber - om å bygge kjennskap og kunnskap hos målgruppen, om resultatene så langt, og om hvordan de jobber for å gi UiB en tydeligere nasjonal posisjon.

For å vise konkrete eksempler på kommunikasjon vil vi i NSR presentere hvordan vi tenker rundt kampanjene for Velgriktig. Vi har som mandat å rekruttere flere unge til utdanninger og yrker innen realfag og teknologi. Vi er 7 ansatte i NSR og det er derfor ikke til å komme bort ifra at massekommunikasjon og bruk av sosiale media er viktig for oss. Vi skal nå ut til mange. Hvordan tenker vi når vi bruker kampanjer til å inspirere flere til å velge realfag? Hva fokuserer vi på, og hvordan presenterer vi budskapet vårt?

Velkommen til webinar!

Tid

Fredag 20.nov kl 12.00-13.30

Sted

Zoom

For hvem

Alle som jobber med, eller interesserer seg for rekruttering til realfag

Kontakt