Webinar rekr til realfag

Webinarserie

Rekruttering til realfag

NSR skal gjennomføre en webinarserie om nettopp - rekruttering til realfag. Webinarene vi ha ulike tema - alle knyttet til kunnskapen vi trenger for å jobbe mest mulig optimalt når vi rekrutterer til realfag.

Første tema er "Ung 2020", om å være ung i dag og om den målgruppen vi prøver å nå. Hva er de opptatt av? Hva bekymrer de seg for? Hvem er forbildene deres?

Dato for første webinar er 1.oktober 2020. Se mer her >

Når vi skal rekruttere flere til realfag og teknologi, må vi ha god kjennskap til målgruppen vi skal nå. Hva driver de med? Hva er de opptatt av? Hva bekymrer de seg for?

Skissert program:

9.00-9.10 Intro v/NSR
9.10- 9.50 Foredrag v/Opinion - presentasjon av hovedpunktene i UNG2020
9.50-10.00 Spørsmål til presentasjonen
10.00-10.50
- Introduksjon av gruppearbeid
- Gruppearbeid 20 min
- Felles gjennomgang av oppgaver
10.50-11.00 Avslutning og oppsummering

Til første seminar har vi altså invitert med oss Anne-Sofie i Opinion som skal presentere viktige funn og hovedpunkter i UNG 2020-rapporten.

Noen av oss i NSR har hørt henne før – så vi vet at dette blir bra!

UNG 2020 er en rapport fra en målgruppestudie om unge i Norge. Hvem er de? Hvilke saker engasjerer dem? Hva er de bekymret for? Hva tenker de om koronasituasjonen? Og hvordan ser de for seg fremtiden? Hva drømmer de om? Hva er viktig når de skal velge utdanning og jobb? Alt dette skal vi få svar på! Og vi skal få diskutere funnene sammen.

God kjennskap til målgruppen er avgjørende for at vi skal nå frem i kommunikasjons- og rekrutteringsarbeid. Vi må snakke om ting som er relevant for målgruppen – først da får vi oppmerksomheten deres. Sett av to timer til å lære mer om de vi skal rekruttere - det tror vi er en god investering i arbeidet videre med å sikre at de unge tar gode og gjennomtenkte utdanningsvalg for seg selv.

Velkommen til webinar!

Tid

Torsdag 1.okt kl 9-11

Sted

Digitale møter

For hvem

Alle som jobber med, eller interesserer seg for rekruttering til realfag

Påmelding

Meld deg på her

Kontakt