EU STEM Coalition

2-3. mars samlet vi vår nordiske partnere i nettverksprosjektet EU STEM coalition for erfaringsutveksling i Oslo. Her hentet vi innspill til STEM for fremtiden og lærte om realfagsrekruttering og strategiarbeid i våre naboland. Blant gjestene var styreleder for LUMA centre Finland og prosjektledere fra Teknikcollege i Sverige.

EU STEM coalition

EU STEM Coalition er et Europeisk nettverksprosjekt for deling av kunnskap om tiltak og nasjonale strategier (STEM – Science, Technology, Engineering and Matemathics).  Prosjektet tar sikte på å styrke og utvide pågående aktiviteter, bygge nye plattformer for samarbeid, og initiere tiltak i land som i dag er inaktive. Sammen med forskningsrådet i Estland har NSR ansvaret for å lede aktivitetene i de nordiske landene. Internasjonalt- og tverrfaglig samarbeid, og et sterkt partnerskap mellom EU-kommisjonen og EU STEM-koalisjonen vil være en nøkkelprioritet også i 2023.

I tillegg til vårt todagers møte med den internasjonale arbeidsgruppen, har NSR blant annet deltatt på workshop om strategiske partnerskap og fremragende yrkesfaglig utdanning i Brussel og vi har vært på generalforsamling i St. Raphael.