Skjermbilde 2020 02 20 kl 12 48 33

Fremtidsjobbene - viser bredden i realfagene

"Fremtidsjobbene" viser elevene hva de kan bruke realfag og teknologi til i arbeidslivet.

Velgriktig.no er et nettsted vi i NSR har for å informere om realfag og inspirere flere elever til å velge realfag. Her kan elevene lese, og se filmer om, hva realfag er, hvilke utdanninger som krever realfag på videregående skole, og se hvilke jobber man kan få innen realfag.

Vi opplever ofte at elevene ikke forstår hvorfor de skal ta realfag på videregående skole. Andre fag oppleves ofte ”enklere” og da blir karakterene bedre. Noen få har en klar karriereplan, kanskje de vil bli lege, da vet de gjerne at de må ta realfag på skolen. Men alle de som ikke helt vet hva realfagsyrkene innebærer, trenger mer informasjon om ”Fremtidsjobbene” for å ta sine utdanningsvalg på best mulig grunnlag.

Det snakkes mye om at man ikke vet hvilke jobber som eksisterer i fremtiden, eller at man ikke lenger utdanner seg til et yrke, men at utdannelsen må ”lære oss å lære”. Lære oss å forstå at det er livslang læring og evnen til selvutvikling som blir avgjørende når arbeidsmarkedet endrer seg så fort som det gjør. Og det er vi helt enige i. Vi mener at en utdannelse innen de grunnleggende realfagene er det beste grunnlaget for livslang læring og utvikling. En solid grunnkompetanse blir avgjørende i fremtidens arbeidsmarked.

I tillegg vet vi også mye om hvilke utfordringer samfunnet står overfor. Miljøproblematikk, energiforskyvning, rent vann, transportutfordringer, bygnings- og konstruksjonsutfordringer, teknologi – systemutvikling, sikkerhet, helse og medisin. Realfagene inngår som en del av løsningene på alle disse problemstillingene, og det prøver vi å få frem i ”Fremtidsjobbene”. I tillegg til at vi vil vise at realfag kan være spennende og gøy, og slett ikke en ensom jobb med store kalkyler i et regneark på et tomt kontor.

”Fremtidsjobbene” er derfor et konsept som vi har utviklet på velgriktig.no. Konseptet skal vise de ”nye” realfagsjobbene, de jobbene som elevene ikke vet at er ”realfagsjobber”. Vi prøver å vise bredden i hva man kan jobbe med og har nå kjørt to kampanjeperioder med 7 filmer som viser ulike oppfinnelser eller yrker innen realfag. Filmen som viser gutta som fant opp en drone som kan følge etter mennesker har vært spesielt populær, det samme har filmen som viser hvordan spillteknologi kan brukes i trening og på den måten oppmuntre flere til å trene og leve sunnere. Alle filmene kan du se her>

Filmer og realfaglig inspirasjon ser ut til å ha god effekt

Første kampanjeperiode var høst 2017 og kampanjen fikk svært gode resultater. Vi brukte Facebook til å spre filmene og de skapte stort engasjement og ble delt av mange elever som synes dette var spennende.

Facebook kampanjen i våren 2019 nådde nesten 180.000 elever og filmene ble sett ca 85.000 ganger. Mer enn 3500 personer tok utdanningstesten på velgriktig.no

I tillegg gjorde vi en liten undersøkelse i forkant og etterkant av kampanjen. Før kampanjen oppga 46% at de vurderte realfaglige studier, og etter kampanjen hadde dette tallet økt med 5% til at 51% nå vurderte realfaglige studier. 60% sa at de ble mer inspirerte til å velge realfaglige studier etter at de hadde sett kampanjen.

Eldre elever som vi viser ”Fremtidsjobbene” til, eller presenterer velgriktig.no for, sier at de kanskje hadde valgt annerledes dersom de hadde fått denne informasjonen da de skulle velge fag på videregående skole. Elevene trenger mer informasjon om hva realfag er og hvordan de kan brukes i en fremtidig yrkeskarriere. Dette prøver vi å vise med ”Fremtidsjobbene” og resultatene fra kampanjen viser at det har effekt. Filmene har hatt spesielt stor fokus på ulike former for teknologi og da er det gledelig at tallene fra Samordna opptak viser høye, prosentvise økninger i søkertall til nettopp disse studiene.

Har du spørsmål om rekruttering til realfag eller konkret til ”Fremtidsjobbene” – ta gjerne kontakt med oss kontakt@realfagsrekruttering.no, så svarer den av oss om er best egnet til å svare på akkurat ditt spørsmål.