The Nordic Conference for STEM Recruitment

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering arrangerer en nordisk konferanse for alle som jobber med rekruttering til STEM-fagene (science, technology, engineering and mathematics).

Konferansen er en arena for alle som direkte eller indirekte jobber med elever som skal ta utdanningsvalg. Utdanningssektoren, bedrifter eller andre som jobber med å rekruttere flere unge til STEM-fagene i Norden.


Målet med konferansen er gjensidig erfaringsutveksling gjennom nettverksbygging og inspirerende foredrag. Vårt ønske er at denne konferansen vil danne fundamentet for et godt, nordisk samarbeid som kan dra nytte av hverandres erfaringer og kunnskap i årene som kommer.

Sist konferanse ble gjennomført i Trondheim 5.november 2019. Tid og sted for neste konferanse oppdateres på realfagsrekruttering.no

Tirsdag 5. november

Kl. 11:30 Registrering
Kl. 12:00 Nasjonalt senter for realfagsrekruttering: Senterleder Morten Sørlie ønsker velkommen
Kl. 12:10 Oppstart: Hva gjør vi? Og hvorfor et nordisk samarbeid?
Inese Pogaiska: ANE: Nordic engineers
Topias Ikävalko: LUMA senter Finnland
Mikkel Bohm, Astra.
Kl. 13:00 Lunsj
Kl. 14:00 Dr. Elpida Makrygianni: The 50/50 Engineering Engagement Strategy
Seks strategiske prioriteringer for å styrke engasjementet og mangfoldet i ingeniør og STEM fag og yrker, med siktemål om 50 % representasjon fra jenter.
Kl. 15:00 Pause
Kl. 15:15 Representanter fra ulike sektorer forteller om hvordan de jobber med rekruttering til realfag.
15:15: Nito
15:30: Engineer the future
15:45: Vitensenterforeningen
16:00: ENT3R
16:15: Pause
Kl. 16:30 - 18:00 Marc Siciliano, STEM Ecosystem: Et “STEM Learning Ecosystem” omfatter skoler, samfunnsaktører som etter-skole aktiviteter, vitensentre, museer, andre uformelle opplevelser i hjemmet og en rekke andre miljø. Sammen utgjør disse et rikt utvalg av læringsmuligheter for unge mennesker. Et læringsøkosystem utnytter det unike i alle disse bidragene i en symbiose for å gi alle barn muligheter i STEM. En designet STEM sti som følger barn fra barndommen, til ungdomsalder og tidlig voksen, gjør det mulig for unge mennesker å bli engasjerte, kunnskapsrike og dyktige innenfor STEM-fagene.
Kl. 19:30 Felles middag
Nsr no nordisk konferanse

Tid

5. november 2019

Sted

Trondheim, Scandic Nidelven
Se kart her

For hvem

De som jobber med elever som skal ta utdanningsvalg

Påmelding

Meld deg på her