Jenteseminar

Nettverkssamling jentetiltak

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering inviterer til nettverksamling for alle som jobber med jenterekrutteringstiltak til realfag og teknologi.

Vi inviterer alle vi vet jobber med disse tiltakene i Norge til en samling hvor vi deler ideer, lærer av hverandre, oppdateres på siste forskning innen feltet og ser på synergieffekter mellom tiltakene som eksisterer. Vi ser svært mange gode tiltak rundt omkring i landet og her skaper vi et samlingspunkter der aktørene kan lære av hverandre, skape stordriftsfordeler og øke spredningen av de beste tiltakene på nasjonalt nivå. Dette har blitt godt mottatt av sektoren.

Vi planlegger dette som en årlig konferanse.

16.sept 2019

11.00 Oppstart. Presentasjon av deltagere og program
11.10 Presentasjon fra Nasjonalt senter for realfagsrekruttering
11.30 «Hvordan får vi STEM på lystavlen hos børn og unge?». Presentasjon av dansk rapport om rekruttering til realfag med fokus på kjønn, ved Mads Fjord Jørgensen og Anne Fløe fra tenketanken DEA i Danmark
12:30: Lunsj
12.30 Lunsj
13.30 Workshops
14.00 Pause
14.15 Hvordan rekruttere og beholde kvinner til tradisjonelt mannsdominerte studier ved NTNU. v/Line Berg, prosjektleder for Ada prosjektet
14.55 Avslutning

Tid

Sist konferansen var 16.sept 2019

Sted

Oslo

For hvem

Alle som jobber med eller har interesse for rekruttering av jenter til realfag og teknologi