Høring på Stortinget

Stortingets utdannings- og forskningskomite

13. april deltok NSR på åpen høring om ny realfagsstrategi i Stortingets utdannings- og forskningskomité, sammen med blant annet NHO og universitetene i Oslo og Bergen. Vi ønsker en ny strategi velkommen og er spente på fortsettelsen!

Guro og Silje høring