Høring på Stortinget

Stortingets utdannings- og forskningskomite

13. april deltok NSR på åpen høring om ny realfagsstrategi i Stortingets utdannings- og forskningskomité, sammen med blant annet NHO og universitetene i Oslo og Bergen. Her vektla vi det vi vet virker positivt på unges interesse og motivasjon for teknologi- og realfagene: praktiske øvelser og utforskende aktiviteter, kunnskap om karrieremuligheter og hva man bruker fagene til i arbeidslivet, og møte med rollemodeller som bryter ned stereotypier. Vi ønsker forslaget om en ny strategi velkommen og er spent på hva den videre dialogen kan føre til.

Guro og Silje høring