Vi har signert samarbeidsavtale med NAROM

Nytt samarbeid for romfartsrelatert undervisning.

Silje og Arne Hjalmar samarbeidsavtale 733x400

Vi undertegnet i dag en samarbeidsavtale med Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM). Med utgangspunkt i en felles intensjon for å styrke rekrutteringen til realfag og teknologi, ser vi mange sammenfallende interesser og mulige synergier. Romrelatert virksomhet er et perfekt utgangspunkt for tverrfaglig realfagstrening, og oppgaver der teori og praksis knyttes sammen. Dette blir spennende, vi gleder oss til fortsettelsen!