Sommerhilsen fra NSR

Det nærmer seg sommerferie, etter en vinter som har vært annerledes for de fleste av oss. Idet pandemien strammet taket etter jul og vaksiner fortsatt var et stykke unna, innså vi alle at hjemmekontor, digital undervisning og sosial distansering også ville prege våren 2021.

Sommerbrev4 2021

Covid-19 har satt sitt særpreg på hele undervisningssektoren. Ved opptaket våren 2020 søkte hele 8,7 prosent flere om opptak til høyere utdanning, sammenlignet med året før. Søkertallene som legges frem hvert år i april tyder for 2021 på at denne tendensen vedvarer. Det kan dermed virke som at høyere utdanning fremstår som et trygt alternativ i usikre tider. Informasjonsteknologiske fagretninger hadde en økning på hele 13,7 prosent (derav 30 prosent jenter) mens de mer klassiske realfagene (fysikk, matematikk, biologi, kjemi, geologi) opplevde en økning på 12 prosent. Søkertallene for 2021 går i samme retning - stadig flere ønsker å studere MNT-fag. Dette er svært gledelig.

Via nettsiden www.velgriktig.no har NSR kjørt større kampanjer rettet mot ungdom, i nært samarbeid med blant annet Gisle G. Agledahl, Cisco, Sintef, Universitetet i Bergen, Norges arktiske universitet og FFU (Foreningen for fjernstyrt undervannsteknologi). Kampanjen før opptaket til høyere utdanning nådde et stort publikum - 25.000 elever besøkte nettsiden i kampanjeperioden og 7.500 elever fullførte utdanningstesten. Kampanjen har som mål å vise frem noe av det man kan studere og jobbe med innen realfag og teknologi og å inspirere flere til å velge disse fagene. Og selv om vi vet at det er mange faktorer som påvirker når elevene skal ta sine utdanningsvalg - håper vi at filmene våre har vært med å inspirere flere til å søke utdanning innen realfag og teknologi.

Også ved Nasjonalt senter for realfagsrekruttering (NSR) har Covid-19 satt begrensninger for hvordan vi har kunnet gjennomføre tiltakene våre. ENT3R har det siste året stort sett hatt digital leksehjelp, og både prosjektledere og mentorer ser nå frem mot en høst der campus igjen kan åpnes for elevene fra ungdomsskoler og videregående skoler. Mange trives med digital leksehjelp, men det er også mange som savner ekstradimensjonene som fysisk oppmøte på campus med venner og mentorer bringer med seg. Sjekk www.ent3r.no hvis du kjenner noen som kan tenke seg hjelp til matteleksene!

I en pandemi har ikke skolebesøk av rollemodeller vært mulig å gjennomføre, dermed har senteret benyttet den siste tiden til å fornye rollemodell.no. Vi har nå foretatt en ekstra kvalitetssikring i alle ledd, slik at et rollemodellbesøk skal fremstå som tvers igjennom profesjonelt og enkelt å gjennomføre – både for skolene og rollemodellene. En storstilt relansering av nettsiden og tiltaket er nært forestående. Følg med på www.rollemodell.no

Vi håper at alle nå kan nyte noen uker med sol og fint vær, og at hverdagen som møter oss når høsten kommer er fri for meters-regler, sosial distansering, hjemmekontor og stengte skoler.

Med ønsker om en riktig god sommer til alle på nyhetsbrev-lista fra alle oss i NSR 😊

Vennlig hilsen
Guro Rørvik
Leder NSR