Ny rapport om rekruttering av kvinner til IKT-sikkerhet

Stereotypier og mangel på kunnskap er to av forklaringene på hvorfor jenter ikke velger IKT-fag, men også undervisningen kan tilrettelegges for å appellere mer til jentene.

Nsr no nifu

NSR har skrevet rapporten «Rekruttering av kvinner til studier i IKT-sikkerhet» på oppdrag fra Justisdepartementet. Rapporten inneholder en oversikt over forskning og kunnskap på området, samt resultater fra dybdeintervjuer med kvinner som studerer IKT/IKT-sikkerhetsfag.

“Jeg hadde jo IT-fag som valgfag, og jeg hadde ingen intensjoner om å studere IT videre”