God jul fra NSR

I 2022 har tiltakene våre endelig kommet tilbake i normal drift, og det har vært gøy å jobbe med rekruttering. Vi er godt i gang med gjennomføring av piloten STEM økosystem i samarbeid med UiT, og vi jobber tett med store interesseorganisasjoner om en felles mobilisering for økt rekruttering, STEM for fremtiden, som vil se dagslys i 2023.

Julebrev4

Kompetansemangel i arbeidslivet har ført til at enda flere ser verdien av arbeidet vi gjør ved senteret, og vi har delt kunnskap og erfaringer på mange arenaer i året som har gått. Når vi i 2023 skal jobbe aktivt med å etablere STEM partner har vi sterk tro på konseptet og timingen - flere og flere bedrifter ser ut til å ta alvoret inn over seg og ønsker å bidra inn i tiltak vi vet er positive for rekruttering til STEM-fagene.

Nytt partnerprogram
Ved årsskiftet lanserer vi vårt nye partnerprogram – STEM partner. Virksomhetene som samarbeider med oss om langsiktig og strategisk rekruttering bidrar med å vise frem hvordan fagkunnskapen brukes i praksis, og gjennom mangfoldige rollemodeller inspirerer de flere til å vurdere en realfaglig karrierevei. Samtidig får virksomhetene mulighet til å profilere egen virksomhet, sin egen bransje og lokalt næringsliv, og kommer tettere på fremtidens arbeidstakere.

STEM arbeidsliv
En av våre satsinger i 2022 har vært å starte på utviklingen av STEM arbeidsliv, som er en plattform for samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Plattformen er gratis for alle ungdomsskoler og videregående skoler, og gir lærere mulighet til å finne relevante STEM-aktiviteter både lokalt og nasjonalt, og på en enkel måte gjøre avtaler med registrerte virksomheter og rollemodeller. STEM arbeidsliv lanseres ved skolestart i august 2023.

Julebrev5
Elevkveld med ENT3R

ENT3R
Etter et par år med delvis digitale tilbud og noe lavere oppmøte er ENT3R oppe og går for fullt igjen. Alle lokalprosjektene har fysiske timer og vi opplever høye oppmøtetall. Elevundersøkelsen som vi utførte før årets slutt viser at elevene er storfornøyde med ENT3R. 88 prosent av elevene sier at de er fornøyde eller svært fornøyde med ENT3R i sin helhet og 91 prosent sier at de er fornøyde eller svært fornøyde med mentorene sine. Dette er vi glade for å høre og gleder oss til 2023!

STEM utdanning
I 2022 har vi tatt eierskap til STEM-begrepet (science, technology, engineering, mathematics) som brukes mer og mer også i Norge. Begrepet må fremdeles forklares, men det må “realfag og teknologi” også i mange sammenhenger. Nå synes vi det er på tide å innføre STEM også i Norge – et begrep som dekker fagområdene vi skal rekruttere til, og som fungerer på mange språk. Etter tilbakemeldinger på “Velgriktig” har vi valgt å endre navn på nettsiden – til STEMutdanning.no. Nettstedet er relansert i ny form og med oppdatert innhold om utdanninger og muligheter innen STEM-fagene. På siden av denne nettsiden har vi laget stemutdanning.no/x-faktor, som er et kampanjenettsted med filminnhold om hva man kan studere og jobbe med innen STEM-fagene. Vi håper både lærere og elever finner nettstedene og innholdet nyttig.

Julebrev gtf
Bilde fra en av Girl Tech Fest workshop'ene på Teknisk museum.

Girl Tech Fest og Jenter og teknologi
Også dette er tiltak som blomstrer etter at pandemirestriksjonene har lagt seg og vi kan møtes igjen på store læringsarenaer. Girl Tech Fest, som vi arrangerer i samarbeid med IKT Norge, ODA og TENK nettverket, ble arrangert 35 steder i landet og hadde besøk at et rekordantall jenter i 5.klasse. Jenter og teknologi reiste på turné i fem uker, fra Alta i nord til Kristiansand i sør for å inspirere jenter i 9. og 10.klasse til å vurdere studier og jobbe innen STEM-fagene.

Vi er godt fornøyde med et år i mer normal drift – vi har videreutviklet mange av tiltakene våre og gleder oss til å fortsette med dette arbeidet i 2023.

Vi vil gjerne takke alle samarbeidspartnere for året som har gått - og ønske alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Vennlig hilsen

Guro Rørvik
Leder, Nasjonalt senter for realfagsrekruttering