Girls Day in Tech

Gjennom Girls Day in Tech inviterer vi jenter som tar t-matte på videregående skole til å møte teknologibedrifter for lære om hva de gjør og hva de jobber med.

Nsr no gdit2

Jentene får møte kvinnelige rollemodeller, prøve seg på koding og praktiske oppgaver som viser eksempler på hvordan man bruker realfag og teknologi i arbeidslivet.

Girls Day in Tech er et samarbeidsprosjekt med Microsoft, og piloten ble gjennomført våren 2019 i Microsofts lokaler i Oslo. Dagen fikk veldig gode tilbakemeldinger og målet er at dette skal bli et landsdekkende arrangement ila 2020.

Girls Day in Tech retter seg mot jenter som tar t-matte på videregående skole. Sammenligner vi antallet elever som tar T-matte i førsteklasse på videregående skole med antallet som går videre med R-matte på VG2 og VG3, ser vi en stor dropp, spesielt blant jentene. Mange elever vet ikke hva man kan bruke realfagene til etter skolen og mange jenter tror at utdanninger innen realfag og teknologi passer best for gutter. Målet med Girls Day in Tech er derfor å inspirere flere jenter til å gå videre med R-matte ved å vise frem jobbmulighetene som finnes når man velger en realfaglig eller teknologisk utdanning.

Vi vet at når elevene får prøve seg på praktisk oppgaver og se nytten av fagene, så øker interesse og motivasjon for faget. Derfor er det viktig at elevene ikke bare får høre presentasjoner av rollemodellene, men at de også får prøve og teste selv. Rollemodellene er hele tiden til stede for å hjelpe til, og snakke med jentene.

For at jentene skal føle faglig trygghet i R1 får alle tilbud om å delta på ENT3R realfagstrening. Der får de ukentlig leksehjelp av mentorer som studerer realfag.

Hvis du vite mer om arrangementet, eller har du lyst til arrangere GDIT i din by, ta gjerne kontakt.