En digital skolehverdag – hva kan vi bidra med?

Overgangen til en digital skolehverdag er krevende for mange, både lærere og elever – og det kan være utfordrende å se nye muligheter i undervisningen i en hverdag som er snudd på hodet.

Nsr no

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering sendte nylig ut en spørreundersøkelse til våre nyhetsbrevmottakere for å få mer informasjon om lærernes behov for bidrag i den digitale undervisningen, hovedsakelig i ungdomsskolen og videregående skole.
Spørreundersøkelsen hadde i underkant av 70 deltakere, og det tas forbehold om at behovene kanskje ikke er de samme hos alle. Undersøkelsen kan likevel gi indikasjoner på hva lærerne ønsker av bidrag utenfra.

Stort behov for digitale undervisningsopplegg

Ved spørsmål om hvilke behov lærerne har i den digitale undervisningen svarer hele 70 prosent at de har behov for digitale undervisningsopplegg. Deltakerne i undersøkelsen har avslutningsvis fått muligheten til å komme med utdypende informasjon. Her ser vi at flere etterspør undervisningsopplegg som ikke er for omfattende, egner seg til digital gjennomføring, knytter teori til praksis og som enkelt kan tilpasses klassen. Videre ønsker flere videoer av ulike slag, som for eksempel om kjemiske forsøk, undervisningsvideoer i programmering og lignende.

Videre svarer 50 prosent at de som lærere har behov for kompetanseheving rundt bruken av digitale verktøy. Flere opplever det som utfordrende å navigere seg rundt i havet av digitale verktøy, og sikre god nok kunnskap i - og oversikt - over de verktøyene som finnes. Videre trekker flere frem et ønske om en teknisk hjelp/rådgivertjeneste som kan være behjelpelige dersom lærerne støter på utfordringer i de ulike tekniske løsningene.

47 prosent svarer at de har behov for å hjelpe elevene i skolearbeidet/lekser digitalt.
6 prosent svarer at de ikke har noen behov for bidrag, og 3 prosent svarer annet.

Bør ta utgangspunkt i kompetansemål
Deltakerne fikk spørsmål om hvor viktig det var at bidrag i undervisningen tok utgangspunkt i kompetansemålene på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er lite viktig og 10 veldig viktig. Her ser vi at over 50 prosent opplever det som veldig viktig og over 75 prosent svarer at dette er viktig.