Boklansering på Leirfossen kraftverk

Hugg en stabel ved. Hent ti bøtter med vann. Gå på utedo og grav ned søpla. Slik ville hverdagen i Norge sett ut uten moderne infrastruktur. Stort sett fungerer den norske infrastrukturen så bra at vi knapt tenker over den.

Nsr no6 red

Men ryddige gater, rent vann, stabil strømforsyning og god mobildekning kommer ikke av seg selv. Dette får vi lære mer om i «Norsk infrastruktur».

1.oktober lanserte forfatter Torgeir Bryge Ødegården boken på Leirfossen Kraftverk og inviterte med seg 10. klassinger fra Sjetne skole til en litt annerledes skoledag. Utenom jobben i Equinor er Torgeir rollemodell for NSR. Hvorfor er for eksempel noen imot vindkraft på Frøya når alle er enige om at fornybar energi er bra?

Å bygge, styre og vedlikeholde samfunnets infrastruktur er kanskje ingeniørenes aller viktigste oppgave. En god del av den norske infrastrukturen begynner å bli gammel og trenger oppgradering.

“For oss er det viktig å vise frem hva realfagene brukes til i samfunnet og hvor viktige de er for at kritiske funksjoner skal utvikles og vedlikeholdes.”
Boklansering leirfossen
Torgeir Ødegaarden forteller om norsk infrastruktur før besøket på Leirfossen Kraftverk.