Samarbeidspartnere nsr no

Om oss

Siden oppdateres

Microsoft

Microsoft er fast samarbeidspartner for Girls Day in Tech og var med da vi gjennomførte våre første piloter i Oslo og Tromsø.

Equinor

Equinor er samarbeidspartner og bidrar med rollemodeller som besøker skoleklasser og forteller om jobbene sine innen realfag og teknologi. Equinors realfagssatsing er en del av Morgendagens Helter som skal gi unge lyst til å lære, og at oppdage matematikk, naturvitenskap og teknologi er grunnlaget for å løse mange av de oppgavene samfunnet står overfor.

Sopra Steria
NSR har samarbeidsavtale med Sopra Steria som bidrar med rollemodeller som drar ut på skolebesøk og forteller elever om utdanning og jobb innen realfag og teknologi. Sopra Steria er et konsulentselskap som er opptatt av at vi trenger mer kompetanse innen teknologi og ønsker å bidra til rekruttering innen disse fagene. Rollemodellene fra Sopra Steria forteller fra sin egen jobbhverdag og viser mulighetene som finnes når unge velger realfaglige utdanninger.

NHO
Vi har samarbeidet med NHO i mange år, da arbeidslivet er en viktig interessent for oss. Vi har samarbeidet med flere aRrangement for ENT3R og nå gjennomfører vi Jenter og teknologi-turneen sammen. Her stiller både rollemodeller og mentorer fra ENT3R.

NITO
NSR har over flere år hatt et godt samarbeid med NITO som også er opptatt av å rekruttere flere unge til å velge realfag og teknologi. NITO er med på Jenter og teknologi-turneen som vi arrangerer sammen med NHO.

Tekna
Tekna har vi også samarbeidet med i flere år, blant annet gjennom EN3TR og rollemodell. Tekna oppfordrer sine medlemmer til å bli rollemodeller som kan besøke skoleelever for å inspirere flere til å utdanne seg innen realfag og teknologi. Tekna støtter også ENT3R flere steder i landet.

NAROM
I 2019 signerte vi samarbeidsavtale med NAROM. Med utgangspunkt i en felles intensjon for å styrke rekrutteringen til realfag og teknologi, ser vi mange sammenfallende interesser og mulige synergier. Romrelatert virksomhet er et perfekt utgangspunkt for tverrfaglig realfagstrening, og oppgaver der teori og praksis knyttes sammen.