Teknologipakten web

En norsk teknologipakt

Vi er glade for å oppleve så stor oppslutning rundt ideén om å utvikle en norsk teknologipakt.

Styringsgruppen er nå satt og består av NHO, Tekna, NITO, IKT-Norge, Fellesforbundet og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering.

Tidspunkt for neste møte i referansegruppen kommer her.

Her informerer vi om hva som er gjort siden sist, status og sammen planlegger vi prosjektet videre.

Teknologipakten skal være et samarbeid mellom utdanningssektor, arbeidsliv og myndigheter, og dersom flere ønsker å bidra i referansegruppen sendes en mail til morten.sorlie@realfagsrekruttering.no

På vårt innledende møte presenterte Mikkel Bohm den danske teknologipakten, og vi er glade for at så mange kom for å høre på, og delta i diskusjonen etterpå. Input herfra er verdifullt i vårt videre arbeid. På møtet i august 2018 presenterte Geert Asselberg arbeidet rundt den Nederlandske teknologipakten og var tilstede for å svare på spørsmål i arbeidsmøte i etterkant.

Når regjeringen varsler om at det ikke kommer en ny realfagsstrategi etter 2019, blir det enda mer relevant at vi utvikler en overordnet strategi som gir retning for hvordan vi skal sikre at Norge har tilgang til verdiskapende teknologisk og realfaglig kompetanse i fremtiden. Teknologipakten skal forene utdanningssektor, næringsliv og myndigheter, og være et enhetlig og retningsgivende dokument fra den nasjonale ekspertgruppen innen rekruttering til realfag og teknologi.

Styringsgruppen:

NHO, Tekna, NITO, IKT-Norge, Fellesforbundet, LO og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering