God sommer

Et annerledes skoleår går mot slutten, og det er snart sommerferie og skolefri. Nasjonalt senter for realfagsrekruttering ønsker å si god sommer til alle dere som er med på å rekruttere til realfag og teknologi.

Sommerhilsen2

Det har vært knyttet stor spenning til hvordan COVID 19-pandemien ville påvirke søkertallene til høyere utdanning. I 2020 har nær 10% av søkerne et studium innen utdanningsområdet «teknologiske fag» som sitt førstevalg. Dette tilsvarer en økning på 5,1% fra i fjor, og viser at denne type utdanninger seiler opp som attraktive valg blant de unge. NSR har i flere år jobbet for økt jenterekruttering til IKT-utdanninger og -yrker, det er derfor svært positivt at vi ser at nærmere 30% av søkerne til Informasjonsteknologiske fag i 2020 er jenter. Dette tilsvarer en prosentvis økning fra fjoråret på hele 28%. Hos guttene har 8,7% flere enn i fjor søkt, og samlet sett gir dette en økning på 13,7% sammenlignet med 2019. Det er langt igjen til full kjønnsbalanse innen IKT, men når 30% jenter søker denne typen utdanninger så har vi absolutt tatt gode steg i riktig retning.

Før søknadsfristen til høyere utdanning kjørte vi en Velgriktigkampanje for å oppmuntre flere til å velge nettopp utdanninger innen realfag og teknologi. Denne gjorde vi i samarbeid med UiT, UiB, Cisco og UiO, og selv om vi vet at det er mange faktorer som påvirker elevenes utdanningsvalg, så håper vi at kampanjen var med å vise mulighetene innen realfag og teknologi. Den gode responsen på innholdet tyder i alle fall på det.

ENT3R, som tilbyr leksehjelp i matte og realfag, lanserte i vår en digital løsning for å gi elevene det tilbudet de trenger. ENT3R er ved inngangen til 2020 til stede på 18 studiesteder, tilknyttet 11 ulike utdanningsinstitusjoner. De lokale prosjektene viser rask og god omstillingsevne, og det digitale tilbudet ble veldig godt mottatt blant elever og lærere.

ENT3R gjennomførte i samarbeid med Microsoft en digital inspirasjonstime med over 200 deltagere. Innholdet her viser elevene hvordan realfag og teknologi benyttes i arbeidslivet og digital gjennomføring lærer oss hvordan vi kan gjennomføre digitale samlinger på best mulig måte.

Rollemodell har også lagt om til en digital løsning, og vi har gjennomført digitale skolebesøk. Dette har fungert veldig bra - vi har fått nesten overraskende gode tilbakemeldinger fra elever og lærere. Dette er noe vi vil vurdere å fortsette med fremover, da vi ser vi har muligheten til å nå elever som bor langt unna rollemodeller, ikke minst sparer vi reiser og miljø.

Fremover jobber vi videre med tiltaket Girls Day in Tech som ble etablert i 2019. Girls Day in Tech skal til høsten 2020 gjennomføres over hele landet, og vi har fått med oss mange gode samarbeidspartnere. Formålet med tiltaket er å styrke interessen for realfag og teknologi for jenter på videregående, og oppmuntre flere til å gå videre med R-matematikk og studier innenfor realfag og teknologi.

Vi takker alle for et godt samarbeid hittil i år og ønsker dere en riktig god sommer!

Med vennlig hilsen

Morten Sørlie
Leder, Nasjonalt senter for realfagsrekruttering