God jul!

Desember er en fin tid for å se tilbake på året. På hva man har gjort og fått til, og på hva som må stå på listen til neste år. Også dette året har vært preget av korona, varierende tiltak og muligheter, men vi har også hatt lengre perioder der vi har kunnet jobbe som normalt.

Guro SH lite

ENT3R startet året med digitale timer, men kunne igjen ha fysisk oppmøte på campus i høst. De som har deltatt på fysisk ENT3R synes digital ordning blir noe helt annet, og ikke så gøy og motiverende som «ekte ENT3R», som de sier selv. Man mister viktige sosiale dimensjoner ved digitale møter, men det er absolutt bedre enn ingenting. ENT3R er det største tiltaket vi har, og etter gjenåpningen har mange steder ventelister for å bli med. Vi tar det som et bevis på at dette er et tiltak som er attraktivt og nyttig for elevene. Se ent3r.no for mer informasjon.

NSR er aktiv deltaker og plattformpartner i Erasmus+ finansierte «EU STEM Coalition»; et europeisk nettverksprosjekt for deling av kunnskap om tiltak og nasjonale strategier. Til tross for at covid-restriksjoner har gjort det internasjonale samarbeidet utfordrende, har vi hatt godt utbytte av nettverket og har store forventinger til fortsettelsen. Inspirert av samarbeidet har vi i 2021 også restartet arbeidet med en ny nasjonal realfags- og teknologisatsning, og gitt innspill til den nye regjeringsplattformen sammen med Tekna, Nito, Abelia og IKT-Norge. Hovedmålet med satsningen er å sikre Norges fremtidige behov for STEM-kompetanse gjennom bl.a. økt samarbeidet på tvers av sektorer, spesielt mellom utdanning og arbeidsliv. I 2022 fortsetter arbeidet med politisk forankring og utvikling av konkrete politiske tiltak for økt volum og mangfold i rekrutteringen til real- og teknologifagene.

Parallelt med EU-prosjektet er vi i gang med et samarbeid med UiT om et «STEM økosystem». Her skal vi utvikle en modell for samarbeid og koordinering av ulike tiltak og aktører i regionen som jobber for økt interesse og rekruttering til STEM-fagene. NSRs deltakelse i prosjektet går over 2 år, og dersom alt går som vi vil kan modellen for dette arbeidet distribueres og brukes nasjonalt, med lokale tilpasninger.

I tråd med økosystem-tankegangen ser vi verdien av å være til stede med realfaglig inspirasjon på mange arenaer – også i sosiale media. Gjennom Velgriktig.no lager vi kontinuerlig filmer og digitalt innhold som viser realfag og teknologi i praksis. Vi vet at mange unge ikke skjønner hva de kan bruke realfagene til og derfor velger dem bort – derfor er det viktig at vi viser frem mulighetene som realfag gir. Visste du for eksempel at realfag er relevant når man skal produktutvikle iskrem? Se velgriktig.no

Gleden var stor da vi kunne gjennomføre Girl Tech Fest i høst. Fordelt på 15 biblioteker over hele landet fikk 1500 jenter i 4. og 5.klasse en dag med teknologiske workshops og kodeleker. Evaluering og tilbakemeldinger har vært utelukkende positive – dette er uten tvil årets beste jentefest. Se girltechfest.no

I nesten alle tiltak og prosjekter vi jobber med har vi med oss samarbeidspartnere som bidrar både med kunnskap, arbeidsinnsats og ikke minst engasjement! Det setter vi enormt stor pris på, tusen takk for i år – god jul og godt nyttår! Vi gleder oss til 2022 sammen med dere!

God jul!

Vennlig hilsen
Guro Rørvik
Leder, NSR